Czy Bóg JHWH jest Bogiem Ojcem? (Dan 7;13,14) 2018.03.13

 Czy Bóg JHWH jest Bogiem Ojcem? (Dan 7;13,14) 2018.03.13

Dodał:

Gall Anonim

42 wyświetleń

0 0
Opis

Czy Bóg JHWH jest Bogiem Ojcem? (Dan 7;13,14) 2018.03.13 - Przepraszam za pomyłkę. W filmie "z biegu" powiedziałem, że słowa Jahwe (JHWH) brakuje w oryginałach pism hebrajskich... Oczywiście słowa Jahwe nie umieszczono w dostępnych nam oryginałach pism greckich. Dlaczego? Ponieważ Syn Boży objawia nam w pełni Boga jako Ojca. List do Galacjan 4:6-7 "A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! 7 Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa." Pod wpływem Chrystusa i Jego Ducha zwracamy się do Boga – Ojcze: Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła Abba, Ojcze. Podobnie mówi List do Rzymian 8:15-16 "Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! 16 Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi." Ponadto, Apostołowie w listach do zborów nazywają Boga „Ojcem”, nie wspominając określenia „Jahwe”. Paweł - „Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa” UBG - List do Efezjan 3:14 Jan - "Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości." UBG - 2 List Jana 1:3 Piotr - "A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni" UBG - I List Piotra 1:17 Jakub - "Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga." UBG - List Jakuba 3:9 Juda - „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych:" UBG - List Judy 1:1 Szczepan wygłaszając przemówienie o objawieniu się Boga Mojżeszowi pomija sprawę imienia JHWH (Dz 7:30-36). Syn Boży Jezus Chrystus sprawuje teraz rządy i to On będzie sądził: "Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. UBG - Ewangelia Jana 5:22-23 Najstarszy zachowany papirus grecki nie zawiera imienia JHWH. W Pismach greckich nigdy nie było tego hebrajskiego imienia Boga. Nigdy więc z tekstu greckiego Biblii chrześcijanie nie usunęli imienia JHWH bo nigdy go tam nie było. To jest tylko teoria ŚJ mająca potwierdzić ich nauki. W przekładzie Nowego Świata w 237 miejscach za określenie Pan wstawiono słowo „Jehowa” wypaczając przez to nasze rozumienie i oryginalne znaczenie tekstu. Ponieważ w wielu z tych przypadków tytuł „Pan” odnosimy do Syna, a nie do Boga Ojca.(Np.Rz.10:9-13, Rz.14:6-9, Dz.2:36) Takie działania zostały jednak przepowiedziane przez Boga i zostaną przez Niego osądzone: Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Księga Objawienia 22:18-20: 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. 20 Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu! kontakt: solascriptura@wp.pl

Słowa kluczowe:

Dodaj swój komentarz

X

Komentarze

Brak dostępnych komentarzy do wyświetlenia. Bądź pierwszym komentującym.

Podobne filmy

[SdR:05] Kto jest potępiony? Czy w piekle jest żal?

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 54

Ojciec, Syn i Duch Święty - jeden Bóg

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 44

JHWH BÓG BIBLII - Ojciec, Syn, Duch cz.1/3

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 37

Kraina lodu - Mam tę moc

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 36

#5minutek z Bogiem Ojcem odc. 2 - Mistyk wystygł

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 24

Imię Boga - JA jestem JHWH (Wj 3, 14)

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 23

JHWH BÓG BIBLII - Ojciec, Syn, Duch cz.2/3

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 20

Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia”

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 19

Czy Jezus to Bóg? Dlaczego Jest Jedyną Drogą?

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 9

GODZINA Z BOGIEM OJCEM - 7.01.2013

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 7

Pierwsza Sobota Miesiąca z Ojcem Matteo da Agnone

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 5